A500-5DK

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ASA-A ,,APATOR” – ASA-A500-5DK

Budowa:
W konstrukcji ogranicznika typu ASA-A zastosowano aktywny element – warystor,
produkowany według wysoko wyspecjalizowanej technologii z materiału
ceramicznego na bazie tlenku cynku (ZnO) z szeregiem dodatków innych tlenków
metali, które precyzyjnie dozowane, tworzą półprzewodnikowe warstwy powierzchniowe
i międzyziarnowe kryształków tlenku cynku i stabilizują charakterystykę
napięciowo prądową warystora, która jest nieliniowa.
Ogranicznik wykonany jest metodą bezpośredniego wtrysku poliamidu na warystor.
Zasada działania:
Głównym zadaniem ogranicznika jest odprowadzenie do ziemi ładunku elektrycznego,
związanego z przepięciem, pojawiającym się na przewodach liniowych sieci.
Ogranicznik wyposażony w warystor reaguje na każdą zmianę napięcia na swoich
zaciskach. Poddany działaniu normalnego napięcia roboczego sieci, przewodzi prąd
rzędu mikroamperów, natomiast przy pojawieniu się na przewodach linii ładunku
elektrycznego o potencjale przekraczającym napięcie trwałej pracy Uc (np. ładunek
bezpośredniego wyładowania atmosferycznego, ładunek indukcyjny), odprowadza go
natychmiast do ziemi, nie dopuszczając do wystąpienia przepięcia, mogącego zagrozić
izolacji urządzeń.

NR
KAT.
NAZWAWAGA
kg/szt
ASA-A500-5DKOgranicznik ASA-A660-5 z zaciskiem do linii gołej 0,21

Centrala firmy

Łuczynów 98
26-900 Kozienice
NIP: 812-154-64-00
REGON: 670963142
KRS: 0001097184

Biuro handlowe

ul. Nowa 8a
64-400 Ostrów Wlkp.