Misja i polityka jakości

Misją ALPAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Sp. Jawna) jest uzyskiwanie maksymalnego zadowolenia Klienta.

Dlatego za podstawę działania przyjęto zasadę całkowitego spełniania wszystkich wymagań ustalonych z Klientem, tak aby był w pełni zadowolony z kontaktów z naszą firmą.

Wyrazem skoncentrowania uwagi na Kliencie jest nasze motto TWÓJ PARTNER W ENERGETYCE które realizujemy na dwóch płaszczyznach.

Partnerstwo wewnątrz organizacji oznacza odpowiedni dobór kadry na każdym poziomie i w każdym dziale. Od każdego pracownika wymagamy zrozumienia i respektowania obowiązującej w firmie polityki jakości, wsłuchując się jednocześnie w oczekiwania kadry gdyż naszym największym kapitałem są ludzie.

Partnerstwo na zewnątrz organizacji przejawia się w dbałości o realizację wszystkich oczekiwań klienta, uzgodnienia techniczne i handlowe w drodze dialogu, zachowanie najwyższych standardów jakościowych i przestrzeganie standardów narzucanych przez koncerny energetyczne.

W celu realizacji przyjętej polityki, określamy corocznie w naszym planie działań mierzalne cele dotyczące jakości oraz działania zmierzające do osiągnięcia wytyczonych celów. Podstawowym narzędziem służącym realizacji naszej polityki jakości jest wewnętrzny System Zarządzania Jakością. Uwzględniając kluczowe znaczenie tego narzędzia uznajemy, że System wymaga stałego doskonalenia przy wsparciu i wykorzystaniu motywacji wszystkich Pracowników.

Ze swojej strony, deklarujemy zapewnienie wszelkich niezbędnych zasobów, w celu ciągłego doskonalenia.

WŁAŚCICIELE

Artur i Piotr Kowalscy

Centrala firmy

Łuczynów 98
26-900 Kozienice
NIP: 812-154-64-00
REGON: 670963142
KRS: 0001097184

Biuro handlowe

ul. Nowa 8a
64-400 Ostrów Wlkp.