Kontakt Biuro handlowe
Łuczynów 98, 26-900 Kozienice tel/fax 614-61-14
biuro@alpar.pl

 ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna

26-900 Kozienice | Łuczynów 98
telefon: (+0048) 48 614 61 14 | email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 812-154-64-00 | REGON: 670963142 | KRS: 0000091502

Biuro Handlowe 
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Nowa 8a 
telefon: (+0048) 530 906 662, (+0048) 530 24 48 68


Sekretariat
tel.: (+0048) 48 614 61 14
e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dział Handlowy - Wyroby Niskich Napięć

Mariusz Cios
Dyrektor Handlowy - Dział Nn
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsm.: +48 606 880 492
tel.: (+0048) 48 614 61 14 w.13

Agnieszka Zawadzka
Specjalista ds. Handlu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsm.: +48 534 773 695
tel.: (+0048) 48 614 61 14 w.12

Konrad Aderek
Specjalista ds. Handlu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsm.: +48 533 309 603
tel.: (+0048) 48 614 61 14 w.31


Dział Handlowy - Wyroby Średnich Napięć

Paweł Popis
Dyrektor Handlowy - Dział SN
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsm.: +48 509 934 304
tel.: (+0048) 48 614 61 14 w.20

Anna Mielniczuk
Koordynator ds. Handlu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsm.: +48 530 810 551
tel.: (+0048) 48 614 61 14 w.18

Marlena Byzdra
Koordynator ds. Handlu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsm.: +48 797 272 382
tel.: (+0048) 48 614 61 14 w.37

Piotr Januszewski
Specjalista ds. Handlu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsm.: +48 506 132 621
tel.: (+0048) 48 614 61 14 w.21

Konrad Maj
Specjalista ds. Handlu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsm.: +48 603 644 391
tel.: (+0048) 48 614 61 14 w.25


Biuro Handlowe - Ostrów Wielkopolski

Magdalena Chmielecka
Dyrektor Regionalny
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsm.: +48 530 906 662

Marcin Boczek
Regionalny Dyrektor ds. Marketingu i Handlu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsm.: +48 530 244 868

 

Dział Kontroli Jakości

Norbert Piechurski
Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsm.: +48 506 157 721
tel.: (+0048) 48 614 61 14 w.22

Dział Projektowy

Mariusz Maciąg
Kierownik Działu Techniczno-Projektowego
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsm.: +48 534 040 582
tel.: (+0048) 48 614 61 14 w.32

Księgowość
tel.: (+0048) 48 614 61 14 w.14
e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Siedziba główna:
26-900 Kozienice, Łuczynów 98

docel

 

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku i firma ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna , z siedzibą w Łuczynów 98 26-900 Kozienice NIP 812-154-64-00 REGON 670963142, zarejestrowanej w rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000091502; wypełnia obowiązek informacyjny oświadczając, że na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w dalszej części: RODO.

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna , z siedzibą w Łuczynów 98 26-900 Kozienice NIP 812-154-64-00 REGON 670963142, zarejestrowanej w rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000091502 zwana dalej Administratorem.

II. Kontakt z Administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Inspektor ochrony danych w ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna nie został wyznaczony.

IV. Administrator : 
• Zbiera dane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, przetwarzając je również w sposób zgodny z prawem. 
• Nie przetwarza informacji dotyczących Państwa światopoglądu, wyznania, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, czy danych dotyczących dzieci.
• Nie przekazuje Państwa danych podmiotom do tego nie uprawnionym.
• Podejmuje wszelkie możliwe i adekwatne środki techniczne, organizacyjne i prawne, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym.

V. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1. W celu marketingu produktów lub usług Administratora.
2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja   prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Umożliwienia płatności drogą elektroniczną.
5. Potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej (e-mail).
6. Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są przekazywane bezpośrednio przez Państwa podczas zawierania umowy).
7. Obsługi Państwa próśb, żądań i zapytań.
8. Organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych.
9. Przechowywania danych w celach archiwalnych i zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności.

VI. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres wynikający z obowiązków regulacji księgowych i podatkowych, ustawy o rachunkowości, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VII. W przypadku firm Państwa dane mogą również pochodzić lub być uzupełnione o dane z bazy danych CEIDG, bazy danych GUS, KRS.

VIII. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Będąc Państwa Administratorem danych informujemy, że posiadają Państwo:
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
• Prawo do usunięcia danych.
• Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
• Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
• Prawo do przenoszenia danych.
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Państwa dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem:
1. Podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.
2. Podmiotów kontrolnych i nadzorczych.
3. Firm kurierskich, które będą dostarczać przesyłki do Państwa.
4. Państwa dane mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom.

XI. W razie konieczności przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będziemy przekazywać je jedynie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej.

Aktualności