Projekt w ramach działania 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt dotyczy wsparcia w zakresie płynności finansowej wskutek epidemii COVID-19.

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przez okres na jaki udzielona jest dotacja.

Planowany efekt – niezaprzestanie działalności

Wartość projektu – 334 481,46 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 334 481,46 PLN

Centrala firmy | Biuro handlowe

Łuczynów 98
26-900 Kozienice
NIP: 812-154-64-00
REGON: 670963142
KRS: 0000091502

Biuro handlowe

ul. Nowa 8a
64-400 Ostrów Wlkp.