03-001

ON III SA 24/4 – 03-001

Odłączniki zbudowane są na wspólnej ramie do montażu poziomego (ON, OUN) lub do montażu
pionowego (ONp, OUNp) oraz na jednej belce wsporczej (ONM, OUNM). Każdy biegun odłącznika
składa się z dwóch izolatorów wsporczych gdzie jeden izolator jest stały a drugi ruchomy.
Na izolatorach zainstalowane są tory prądowe.
Odłączniki mogą być wyposażone w izolatory porcelanowe, kompozytowe lub silikonowe.
Odłączniki napowietrzne typu ON (OUN) stosuje się w energetycznych sieciach przesyłowych o
napięciu 15, 20 i 30 kV. Przeznaczone są do załączania i odłączania linii przesyłowych niebędących
pod obciążeniem.
Odłączniki z zamontowanym uziemnikiem (OUN) dodatkowo uziemiają linie w części odłączonej.
Odłączniki typu ON (OUN) III SA 24/4 można również stosować w liniach odgałęźnych, zasilających jedną bądź więcej stacji transformatorowych.

Pobierz kartę wyrobu

Dane techniczne 
Napięcie znamionowe24kV
Poziom znamionowy izolacji125 kV / 50 kV
Poziom znamionowy izolacji przerwy międzystykowej145 kV / 60 kV
Częstotliwość znamionowa50 Hz
Prąd znamionowy ciągły400 A
Prąd znamionowy wytrzymywany odłącznika i uziemnika
- szczytowy40 kA
- krótkotrwały w ciągu 1 sekundy16 kA
Trwałość mechaniczna2000 cykli Z/W
Liczba biegunów3
Wykonanienapowietrzne

Centrala firmy

Łuczynów 98
26-900 Kozienice
NIP: 812-154-64-00
REGON: 670963142
KRS: 0001097184

Biuro handlowe

ul. Nowa 8a
64-400 Ostrów Wlkp.