Kontakt Biuro handlowe
Łuczynów 98, 26-900 Kozienice tel/fax 614-61-14
biuro@alpar.pl

Przedsiębiorstwo ALPAR zajmuje się produkcją osprzętu i konstrukcji do zabudowy linii napowietrznych niskich i średnich napięć. Nasza oferta pozwala na kompleksowe zaopatrzenie rynku energetycznego w asortyment taki jak:

Osprzęt do zabudowy linii izolowanych niskich napięć

 • Uchwyty końcowe
 • Uchwyty przelotowe
 • Zaciski przebijające
 • Bezpieczniki napowietrzne
 • Zaciski prądowe
 • Ograniczniki przepięć
 • Śruby hakowe, haki nakrętkowe, haki dystansowe, haki zawiesia
 • Uchwyty na kabel i rurę
 • Uchwyty słupa wirowanego z hakiem
 • Obejmy do uchwytów na słup wirowany

Osprzęt do zabudowy linii nieizolowanych niskich napięć

 • Konstrukcje mocne
 • Trzony kabłąkowe i hakowe
 • Poprzeczniki końcowe, przelotowe i narożne
 • Konstrukcje przelotowe

Pozostałe

 • Klin wierzchołkowy KS-15
 • Rozpora słupa ŻN RS-15
 • Wysięgniki, uchwyty do wysięgników
 • Daszek na sztycę
 • Izolator wsporczy

Łączniki napowietrzne SN wraz z napędami

 • Odłączniki napowietrzne SN
 • Rozłączniki napowietrzne SN
 • Napędy ręczne typ NRA i NRAu
 • Napęd elektryczny typ NEA

Słupowe stacje transformatorowe

 • STSRS-20/630
 • STN, STNu-20/630

Stanowiska słupowe i konstrukcje energetyczne

 • AFL-6 35(50-70) w układzie trójkątnym
 • AFL-6 120-240 w układzie trójkątnym i płaskim
 • PAS 50-120 w układzie trójkątnym, płaskim i pionowym
 • Dla kabli uniwersalnych

Osprzęt instalacji odgromowej

 • Złączki
 • Uchwyty
 • Uziomy
 • Skrzynki probiercze
 • Wsporniki