Kontakt Biuro handlowe
Łuczynów 98, 26-900 Kozienice tel/fax 614-61-14
biuro@alpar.pl

Politechnika Poznańska

Na zaproszenie przedstawicieli Sekcji Energetyki Oddziału Poznańskiego SEP oraz Koła nr 5 SEP przy Politechnice Poznańskiej, firma ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Sp. Jawna miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu naukowo–technicznym, poświęconym nowoczesnym technologiom stosowanym przy projektowaniu i budowie elektroenergetycznych sieci niskiego i średniego napięcia.

W spotkaniu wzięło udział wiele osób związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją linii napowietrznych nN i SN. Bardzo licznie byli reprezentowani pracownicy Enea Operator. Wygłoszone referaty dały podstawę do ciekawej i inspirującej dyskusji oraz sformułowania praktycznych wniosków. Rezultaty tego spotkania naukowo – technicznego z pewnością przyczynią się do rozwoju stosowanych już w firmie ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Sp. Jawna najnowszych technologii, a w przyszłości na współpracę z Politechniką Poznańską. Możliwość zabrania głosu i przedstawienia naszych dokonań, wśród autorytetów w dziedzinie energetyki w murach nowoczesnego Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, była dla nas ogromnym wyróżnieniem.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy organizatorom i pozostajemy do dyspozycji wszystkich uczestników spotkania w kwestii dalszej współpracy.

20170420 PP SEP ALPAR

Aktualności